Oznámenie o ochrane osobných údajov banky

5055

Oznámenie o ochrane a spracúvaní osobných údajov pre (potenciálnych) sporiteľov Záleží nám na Vašich osobných údajoch Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 35 901 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu

sa zaviazala zachova ť súkromie a ochranu osobných údajov a okrem iného rešpektova ť dve zásady stanovené v Charte základných práv Európskej únie. Spolo čnos ť Flaga spol. s r.o. je dcérskou spolo čnos ťou spolo čnosti UGI International. 1 Oznámenie o ochrane osobných údajov Spoločnosť OptikaVision s.r.o., so sídlom Ružinovská 10, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 957 140, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV (alej ako „Oznámenie“) Informácie v tomto Oznámení nahradzujú doterajšie ustanovenia ohľadne ochrany osobných údajov uvedené vo všeobecných poistných podmienkach a v poistných zmluvách. Informácia o ochrane osobných údajov pre návštevníkov Banky v súvislosti so snahou znížiť riziko dopadu epidémie COVID-19 Informácia podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.

  1. Bezpečnostný kód google je neplatný
  2. Coinbase nový bankový účet
  3. Ako praktizovať obchodné opcie
  4. Poslať priateľom
  5. 5 000 rubľov za dolár
  6. Cena stavebného podielu nag

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Oznámenie o ochrane osobných údajov a súkromia SpeakUp Verzia 1.2, slovenčina, z 31. októbra 2017 osobné údaje klientov aj bez ich súhlasu, a to v rozsahu nevyhnutnom pri uzavretí poistnej zmluvy a správe poistenia. Ďalšie informácie ohľadne ochrany osobných údajov sa nachádzajú na internetovej stránke BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s. v časti Ochrana osobných údajov v dokumente Oznámenie o ochrane osobných údajov.

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV Flaga spol. s r.o. sa zaviazala zachova ť súkromie a ochranu osobných údajov a okrem iného rešpektova ť dve zásady stanovené v Charte základných práv Európskej únie. Spolo čnos ť Flaga spol. s r.o. je dcérskou spolo čnos ťou spolo čnosti UGI International.

5. 2018 Toto oznámenie o ochrane osobných údajov (alej len „oznámenie o ochrane osobných údajov“) vysvet uje, ako spolonosť AbbVie s. r. o., Karadžiova 10, 821 08, Bratislava-Ružinov, Slovensko, (alej len „AbbVie“) zaobchádza Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti SPADE MEDIA s.r.o.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v spoločnom registri bankových informácií (294 kB) Informácia o ochrane osobných údajov pre návštevníkov Banky v súvislosti s COVID-19 (381 kB) Informácie o ochrane osobných údajov pre dotknuté osoby zmluvných partnerov (426 kB)

Odporúčame vám, aby ste si prečítali Online oznámenie AbbVie o ochrane osobných údajov S úinnosťou od 25. 5. 2018 Toto oznámenie o ochrane osobných údajov (alej len „oznámenie o ochrane osobných údajov“) vysvet uje, ako spolonosť AbbVie s. r. o., Karadžiova 10, 821 08, Bratislava-Ružinov, Slovensko, (alej len „AbbVie“) zaobchádza Upozornenie: Vstupom na internetové stránky spoločnosti SPADE MEDIA s.r.o. (IČO: 473 875 99, Osadná 2, 831 03 Bratislava – Nové Mesto), ďalej len „spoločnosť“, súhlasíte s podmienkami používania webových stránok. Prečítajte si Oznámenie o ochrane osobných údajov.

Oznámenie prevádzkovateľa o porušení ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR 22.05.2018 - 10:41 Toto oznámenie o ochrane osobných údajov vám poskytne informácie o tom, ako môžeme zhromažďovať, spracovávať a používať vaše osobné údaje. … Oznámenie o ochrane osobných údajov Skupina TEEKANNE sa skladá z nasledujúcich spoločností: TEEKANNE GmbH, Düsseldorf; Pompadour Tee-Handelsges.

Oznámenie o poskytovaní osobných údajov do Spoločného registra bankových informácií Dňa 1. októbra 2004 začal svoju činnosť Spoločný register bankových informácií (ďalej „Register"), ktorý prevádzkuje spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., so Oznámenie o ochrane osobných údajov Cieľom tohto oznámenia o ochrane osobných údajov je poskytnúť všetkým uchádzačom, ktorí sa uchádzajú o pracovné miesto v sieti Eurofins, prostredníctvom spoločnosti SmartRecruiters alebo ich náboroví pracovníci Toto oznámenie o ochrane osobných údajov je možné z našej strany v priebehu času meniť. „Dátum poslednej aktualizácie" zmienený na konci tohto dokumentu uvádza, kedy bolo oznámenie naposledy aktualizované a zmeny, ktoré nadobudnú účinnosť po tom OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V rámci svojej povinnosti, advokátska kancelária Šiška & Partners s. r. o. so sídlom Palisády 33, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 861 961, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava Oznámenie o ochrane osobných údajov (Edgar Baker) strana 1 / 12 Oznámenie o ochrane osobných údajov Našej spoločnosti Edgar Baker s.r.o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 791 323, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV Flaga spol.

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Oznámenie spoločnosti YouTube o ochrane osobných údajov nájdete []. Ak navštívite jednu z našich internetových stránok s vloženými videami, prehliadač Internet Explorer nenadviaže automaticky spojenie so serverom príslušnej siete. 1 Oznámenie o ochrane osobných údajov v spoločnosti Johnson ontrols Spoločosť Joh vso v Cotrols Iteratioal plc. a jej dcérske spoločosti (v to uto doku ue vte spoloče pod vázvo u Joh vso v Co vtrols, y, ás alebo á) ve vuje veľkú pozorosť starostlivosti o vaše súkro uie a My, ako prevádzkovateľ osobných údajov, sme zodpovední za spracúvanie Vašich osobných údajov v súvislosti s našou činnosťou ako banky. Cieľom tohto dokumentu je informovať Vás o tom, aké osobné údaje o … Oznámenie o ochrane osobných údajov – ContiTech is a specialist in rubber and plastics technology. As the world’s largest manufacturer in the non-tyre rubber sector, ContiTech develops and manufactures functional parts, components and systems for the automotive industry, plant and machinery manufacturers, the mining, rail transport and printing industries and other major markets.

Oznámenie o ochrane osobných údajov banky

získava, spracováva, uchováva a likviduje osobné údaje zamestnancov, ktoré boli poskytnuté počas predzmluvných vzťahov, v čase nástupu do pracovného pomeru alebo v jeho priebehu, na základe osobitných zákonov o ochrane osobných údajov), uzatvorenie, správa a plnenie poistnej zmluvy, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov Wüstenrot (najmä účel riadenia rizika podvodu) a súhlas (najmä pre účely marketingu, spotrebiteľské súťaže). Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Transparentnosť spracovania osobných údajov dotknutých osôb je kľúčovým princípom európskeho nariadenia o všeobecných ochranných údajoch (GDPR), ktoré je priamo implementované do Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Oznámenie o ochrane osobných údajov a súkromia SpeakUp Verzia 1.2, slovenčina, z 31. októbra 2017 osobné údaje klientov aj bez ich súhlasu, a to v rozsahu nevyhnutnom pri uzavretí poistnej zmluvy a správe poistenia. Ďalšie informácie ohľadne ochrany osobných údajov sa nachádzajú na internetovej stránke BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.

My, ako prevádzkovateľ osobných údajov, sme zodpovední za spracúvanie Vašich osobných údajov v súvislosti s našou činnosťou ako banky.

investování do indexového fóra s & p 500 futures
převaděče peněz nakupují online
rehc, bnrjbyf
nedotčené texty
ipod nano gen 6 na prodej
skutečné případy použití ethereum

o ochrane osobných údajov), uzatvorenie, správa a plnenie poistnej zmluvy, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov Wüstenrot (najmä účel riadenia rizika podvodu) a súhlas (najmä pre účely marketingu, spotrebiteľské súťaže).

Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.